Projekt: Generační souznění

 

Co přinese člověku radost?

Jednání s dětmi, vnoučaty, pravnoučaty…

Co může člověku připomenout radostné chvíle.. rodinné fotografie a kresby dětí.

Když se člověk dívá na fotografie a kresby, připomene si různé rodinné společné zážitky.

Kresby a fotografie mohou být záminkou k milému rozhovoru se svým spolubydlícím a pochlubit se nejen výtvarným dílem, ale i pracovními úspěchy svých dětí, na které jsme moc hrdí.

Takový rozhovor přinese člověku radost a kompenzuje alespoň v malé míře nedostatek kontaktu s rodinou. Malá výstavka, kterou jsme uspořádali  

na chodbě v přízemí v Domově Na Zámku ukazuje kresby našich šikovných dětí, vnoučat a pravnoučat a přispívá ke stmelení personálu s klienty.

Ukazuje dětem  srdeční  hodnotu, která je důležitá k upevnění rodinných vztahů.

Do projektu se může zapojit kdokoliv – zaměstnanci, klienti, rodinní příslušníci.

Na fotografie z výstavky se můžete podívat zde.
 

Kde nás najdete

  Sem pište text