Historie

Ohlédnutí za historií Domova Na Zámku a zámku samotného

Zámek v Lysé nad Labem prošel v minulých stoletích složitým stavebním vývojem. Tak, jak se v historických údobích měnili majitelé panství Lysé a zámku, tak docházelo ke změnám v utváření zámeckých i parkových prostor podle jejich potřeb a představ.

První zmínky o Lysé nacházíme už v Kosmově kronice. Byla to strategicky důležitá strážní věž při Zemské stezce. Ta se pak za Přemyslovců postupně měnila v pevný, čtyřkřídlý gotický hrad. Habsburkové nechali v XVI. A XVII. století hrad přestavět na renesanční lovecký zámeček. V roce 1647 se majitelem Lysé stává generál – hrabě Jan Sporck, který zahájil úpravy zámku i parku. Jeho syn František Antonín pokračuje v úpravách, odpovídajících tehdejším barokním představám. Park přizpůsobuje pojetí okrasných francouzských zahrad, s osazením alegorickými soubory soch dvanácti měsíců, čtyř ročních období, Dne a Noci, čtyř živlů a světadílů. Tyto soubory zachycují koloběh života a prostředí, obklopujícího člověka. Svojí tématikou nemají v evropském sochařství obdobu.

Definitivní podoba zámku a jeho parku byla dokončena v XIX. století za kněžny Štěpánky Rohanové. Západní křídlo bylo přestavěno v klasicistním stylu a k dalším úpravám již ani později nedošlo.

V této konečné podobě zámek slouží potřebám a účelům domova seniorů. Nicméně, tak, jak je bohatá a dlouhá historie města a zámku Lysé nad Labem, je pestrá i samotná historie Domova Na Zámku.

Když v roce 1938 prodávala tehdejší majitelka hraběnka Gabriela Thurn – Taxisová zámek s parkem a klášterem, koupilo jej ministerstvo sociální péče. Ještě v témže roce, a to po dohodě Ministerstva národní obrany se Státním úřadem důchodového zabezpečení, byli v zámku umístění invalidé, účastníci I. světové války. V roce 1952, opět na základě dohody uvedených institucí, byli invalidé ze zámku přestěhováni do vhodnějších prostor a do zámku byl umístěn učňovský dorost národního podniku „Konstruktiva“. Tento stav netrval dlouho. Zámek převzala Československá armáda a byly zde pořádány kuchařské kurzy pro armádní jednotky.

V roce 1960 rozhodl nadřízený krajský orgán v Praze o definitivním účelu zámku – využívat jej jako domov důchodců. Celý areál lyského zámku převzal ONV Nymburk.

Už v únoru 1961 byly zahájeny stavební úpravy a adaptace budov Okresním stavebním podnikem Nymburk. Krátce na to v červnu téhož roku byl provoz domova zahájen. Měl zpočátku kapacitu 40 lůžek a jako první zde byli umístěni důchodci z domova v Kersku. K těmto účelům bylo zpočátku upraveno pouze východní křídlo zámku – 9 ložnic, provozní místnosti a jídelna v  I. patře hlavní budovy zámku. Provoz zajišťovalo 16 zaměstnanců. Ale již v prosinci 1961 byla kapacita domova zvýšena na 100 lůžek pro 56 žen a 44 mužů. V lednu 1962 byly dokončeny stavební úpravy ve II. patře hlavní budovy zámku a počet obyvatel se zvýšil na 130. V roce 1963 byla definitivně dokončena úprava ústředního topení a kapacita lůžek se zvýšila na 210. Bylo to 42 ložnic pro 58 mužů a 152 žen. V I. a II. poschodí hlavní budovy byly zřízeny prostorné společenské místnosti, kuřárny a nekuřácká klubovna. Oddělení byla čtyři, každé s inspekčním pokojem, ordinací pro lékaře, jídelnou pro zaměstnance a zvláštní jídelnou pro tehdy zde pracující řádové sestry (celkem 8), bydlící v bývalém klášteře. Řádové sestry zde ukončily pracovní poměr až v r. 1973.

minulostsoučasnost


Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Kde nás najdete