Poskytované služby

Zdravotně-ošetřovatelská péče

Zdravotní péče je zajišťována všeobecnými sestrami v rámci jejich kompetencí. Na základě ordinace lékaře provádějí zdravotní výkony 24 hodin denně. Jsou partnerem lékaře, se který, spolupracují. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta, kontaktují jeho praktického lékaře, v odpoledních, nočních hodinách a o víkendech je dle potřeby zajišťována lékařská péče rychlou záchrannou službou. Po přijetí do domova má klient právo zůstat v péči svého dosavadního lékaře, jak praktického, tak specialisty. V tomto případě je kontakt s lékařem, odvoz a doprovod klienta zajišťován rodinnými příslušníky nebo formou fakultativní služby.

Praktický lékař za svými klienty dochází do domova minimálně 1x týdně.

Chirurg do domova dochází 1x 14 dní.

Psychiatr do domova dochází 1x měsíčně.

Vyšetření a péče u ostatních lékařů specialistů je zajišťována v jejich ambulancích, kam jsou klienti dopraveni. Převoz klientů k vyšetření je zajištěn zdravotní dopravní službou na základě ordinace lékaře, v případě nutnosti i s doprovodem.

Přímá obslužná péče

Ošetřovatelský personál poskytuje klientům podporu při úkonech péče o vlastní osobu zejména v těchto úkonech: hygiena, oblékání, stravování, péče o lůžko a okolní prostředí. Rozsah a způsob zajištění těchto služeb je upřesněn v individuálním a ošetřovatelském plánu. Klienti jsou podporováni v soběstačnosti, s  ohledem na zdravotní stav a jejich přání je jim ošetřovatelská péče přizpůsobena. Pracovníci v sociálních službách poskytují péči klientům 24 hodin denně, klienti mají k dispozici signalizační zařízení, kterým v případě potřeby mají možnost personál přivolat.

Většina lůžek v domově je polohovacích, elektricky ovládaných a vybavených antidekubitními matracemi. Pro bezpečnost a pohodlí klientů jsou používány zvedací zařízení a polohovací a přesouvací pomůcky.


Rehabilitace


Rehabilitační péči zajišťují tři kvalifikovaní fyzioterapeuti. Na základě ordinace lékaře je poskytována: elektroléčba, vodoléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, biolampa, parafínové zábaly, rotoped, šlapadlo pro aktivní i pasivní mobilizaci, masáže, léčebná tělesná výchova, skupinové cvičení. Ve spolupráci s všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách provádějí polohování a aktivizaci klientů a podílejí se na pravidelném proškolování zaměstnanců v přímé péči v oblasti polohování a aktivizace.


Aktivizace

Význam aktivizace spočívá zejména v podpoře zachování a rozvoje autonomie klientů domova. Naše aktivizační programy jsou zpracovávány na základě přání a potřeb klientů. Ti při nich mají příležitost procvičení nabytých dovedností, nevšedních zážitků, smysluplného využití času a také možnost naučit se novým věcem a činnostem.

Mezi základní aktivizační činnosti v našem domově patří: tvořivá, řemeslná a keramická dílna, skupinové cvičení, společenské hry, trénování paměti, vzpomínková terapie, hudební aktivity, různé koncerty, představení a vystoupení, individuální či skupinové předčítání, procházky a aktivity venku v přírodě, náboženské programy, vzdělávací činnost, osvěta, aktivity na podporu smyslového vnímání.

Činnosti jsou realizovány v rámci pravidelného dopoledního a odpoledního programu nebo formou nárazových akcí.


Paliativní péče

Náš domov se zabývá paliativní péčí, která pomáhá klientovi prožít konec života podle jeho přání a přání jeho blízkých. Paliativní péče je přístup, který usiluje o zachování kvality žití klienta i v závěru svého života, ve spolupráci se svou rodinou. Zahrnuje odbornou lékařskou péči, psychosociální a duchovní podporu. Zajišťujeme paliativní péči s odborností, kvalitou a v bezpečném prostření pro klienty, jejich rodiny i zaměstanance.

Přejeme si umožnit klientovi, aby konec života prožil podle svého přání, bez bolesti, v důstojném a laskavém prostředí a ve společnosti svých blízkých.

Paliativní péče zahrnuje:

      - zjištění individuálních potřeb klienta, jeho přání a představ o konci života

      - komunikace a setkávání se s blízkými klienta

      - zavedení paliativní péče lékařem a zajištění zdravotní péče v našem domově bez nutné hospitalizace ve zdravotnickém zařízení

Kavárna

Možnost posezení u kávy, nákup drogistického zboží a potravin nabízí zámecká kavárna každý všední den a v sobotu. Během dopoledne pak obsluha s pojízdným vozíkem objíždí přímo klienty na pokojích.


Prádelna         

Domov zabezpečuje praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně drobných oprav (přišití knoflíku, zašití drobných děr). Veškeré prádlo je diskrétně označeno jmenovkou klienta. Klient má právo odmítnout praní prádla v prádelně, v tom případě je nutné zajistit praní prádla rodinnými příslušníky.


Stravování

V Domově Na Zámku, v naší kuchyni, připravuje kolektiv šesti kuchařů třikrát denně jídla pro naše klienty. Ti si vybírají ze dvou snídaní, dvou obědů a dvou večeří. Jedno jídlo je vždy dietní. Odpoledne je svačina. Kuchaři vaří převážně českou kuchyni, vše vaříme z čerstvých surovin, polotovary a dochucovadla nepoužíváme.

Vedoucí stravovacího provozu je stále v osobním kontaktu s klienty. Jejich přání a připomínky se zapracovávají do jídelních lístků. Kuchaři jsou velice vstřícní a jsou rádi, když klientům chutná a jsou spokojení.

           

Úklid

Úklid je zajištěn kvalifikovanými pracovníky domova, kteří při provádění úklidu postupují podle Provozního řádu a Dezinfekčního plánu.

Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Kde nás najdete