kde nas najdete

Adresa
Zámek 1/21
Lysá nad Labem 289 22

IČ: 495 34 963

č.ú.: KB – 19530191/0100

ID - Datová schránka: xuvkhzj

Telefon - ústředna
+420 325 551 067

E-mail
info@dnz-lysa.cz

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace - idatabaze.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - idatabaze.cz

O nás

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Veřejný závazek Domova Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen domov) je zformulován jako základní dokument, který slouží k informování současných i budoucích klientů našeho domova, jejich rodin, místní samosprávy, sponzorů, laické i odborné veřejnosti.

Jedná se o materiál, ze kterého vycházejí všechna vnitřní pravidla domova, a kterému odpovídají poskytované služby.

 

Poslání Domova Na Zámku Lysá nad Labem

Domov je příspěvková organizace zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Tato služba je určena dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §49 Domov pro seniory. Kapacita domova je 120 lůžek.

Posláním Domova Na Zámku Lysá nad Labem je poskytnout seniorům se sníženou soběstačností pomoc a podporu při naplňování jejich individuálních potřeb, zmírnit negativní vlivy jejich stárnutí a podporovat je ve využívání svých možností a schopností. Společně udržovat vztahy s okolním prostředím a vytvářet přátelskou atmosféru.

Sociální a pečovatelské služby jsou poskytovány formou nepřetržitého provozu s cílem zachování důstojnosti, maximální soběstačnosti a přirozených vazeb. Zároveň respektují vlastní vůli, individuální charakter každé osoby, společenské návyky a podporují sociální začleňování.

 

Cílová skupina

Domov Na Zámku je určen především seniorům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a kteří potřebují pomoc, nebo celodenní péči v důsledku omezení či ztráty jejich soběstačnosti.

Cílová skupina klientů (Rozhodnutí o registrované službě č. 3596614):

· senioři

Věková kategorie klientů:

· 65 let a výše

 

S ohledem na typ našeho zařízení není možné uzavřít „Smlouvu o poskytování sociální služby – Domov pro seniory“ v případě, že:

 

  • domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
  • domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci a péči ve zdravotnickém zařízení
  • s osobou, která z důvodu svého aktuálního zdravotního stavu nebo pod vlivem návykových látek ohrožuje sebe nebo okolí a závažně narušuje kolektivní soužití
  • s osobou, která by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovala kolektivní soužití
  • s osobou trpící akutní infekční nemocí.
  •  

Principy naší služby

· dodržování základních práv uživatelů (zejm. „Listina základních práv a svobod“)

· respektování přání a vlastní volby klientů

· respektování soukromí klienta

· individuální přístup

· podpora samostatnosti a nezávislosti klienta

· přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám klientů a zájemců o službu

· vzájemná tolerance

· spolupráce vedení domova s výborem obyvatel

· týmová práce, dobré vztahy na pracovišti

· profesionalita

· odbornost, zvyšování kvalifikace personálu

· podpora personálu v zátěžových situacích

· průběžné vzdělávání pracovníků

 

Prostředky, pomocí kterých chceme dosáhnout poslání a naplnění cílů domova:

Celý areál domova se nachází v prostředí zámku nedaleko náměstí. Součástí zámku je zámecký park, který je možné navštěvovat. V areálu domova se nachází kavárna, kde klienti mohou posedět a povídat si s přáteli. Přístup do zámeckého parku i kavárny je určen i široké veřejnosti.

Domov je vzdálen cca 15 minut od vlakového nádraží.

Kapacita domova je 120 lůžek.

Skladba pokojů:

2 pokoje s vlastním sociálním zařízením a sprchou

(1x jednolůžkový, 1x dvoulůžkový)

6 pokojů jednolůžkových

8 pokojů dvoulůžkových

9 pokojů třílůžkových

16 pokojů čtyř a více lůžkových

Pokoje pro mobilní a imobilní klienty jsou vybaveny polohovacími lůžky, nábytkem, chladničkou. Většina pokojů je vybavena přípojkami na televizor. V případě, že klient nemá vlastní televizor, je možné sledovat televizní programy na televizorech, které jsou ve společných prostorách domova.

Koupelny jsou bezbariérové, vybaveny zvedáky, sprchovacími lůžky, vanou, umyvadlem a sprchovacím koutem. Domov poskytuje svým klientům celodenní stravu včetně dietní.

Zdravotní péče je kromě vlastního odborného personálu zajišťována formou návštěvní služby praktického lékaře zpravidla 3x týdně. Klienti si mohou sami zvolit, ke kterému praktického lékaři budou docházet. Klienti využívají zdravotních služeb odborných lékařů v jejich ordinacích. V případě potřeby je zajištěna návštěva některých odborných lékařů přímo v domově.

Klienti mohou navštěvovat ruční a výtvarné práce v naší pracovní dílně, pravidelně posedět při hudbě a využít mnoho dalších aktivit.

Klienti mohou využít služeb pedikérky a kadeřnice. Tyto služby si klienti hradí sami.

V budově se nachází kaple, kde se slouží bohoslužby, je využívána ke koncertům i pro veřejnost. K příjemnému posezení s rodinnými příslušníky a přáteli je možné využít i zámeckou kavárnu.

Kulturní a společenské vyžití:

· do domova docházejí na vystoupení různé umělecké soubory,

· jsou pořádány kulturní, zábavné akce, přednášky

· probíhá půjčování knih v knihovně a promítání filmů,

· jsou navštěvovány výstavy a pořádány výlety do okolí,

· do domova dochází dobrovolníci,

· doprava do města služebním autem,

· v areálu se nachází kavárna, kde se konají pravidelná odpoledne s hudbou.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.