Dokumenty k přijetí

 

Aby bylo možné přijetí do našeho domova je nutné podat Žádost o poskytování sociální služby. Vyplněný formulář je třeba doručit osobně či zaslat na adresu domova, kde bude žádost projednána. O výsledku jednání bude žadatel písemně informován. V případě přijetí je uzavřena "Smlouva o poskytování sociální služby - Domov pro seniory".

Bližší postup přijetí do našeho domova naleznete v sekci PRO ZÁJEMCE.

Zde jsou ke stažení dokumenty určené pro zájemce o přijetí do domova. Dokument uložíte do svého počítače kliknutím pravého tlačítka na příslušný dokument a vybráním volby "Uložit odkaz jako..."

  Žádost o poskytování sociální služby v Domově Na Zámku Lysá nad Labem 


Jakmile bude žadatel z naší strany osloven s nabídkou přijetí do domova, budeme vyžadovat tento Lékařský posudek, který nesmí být starší než 3 měsíce. Vyplněný musí být od praktického lékaře a následně doručen do domova.         

Lékařský posudek

           

Pro tento výběr není k dispozici žádné zboží

Kde nás najdete

  Sem pište text