Návštěva leteckého muzea Kbely

Letecké muzeum Kbely-Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československa v roce 1918.
Početností a kvalitou sbírek patří k největším leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letuschopných je provozováno. Řada letounů patří ke světovým unikátům.
Dnešní den byl vyjímečný právě výletem do muzea, kterým nás osobně provedl pan ředitel Miroslav Khol. Ten nám povyprávěl o historii i současnosti muzea, letadlech a letcích.

Kde nás najdete