Beseda o legionářích

Navštívili nás členové klubu vojenské historie KVH DRUHÝ PLUK Nymbursko a představili nám výstroj a výzbroj 1. světové války. Na závěr byl prostor si vystavené předměty prohlédnout zblízka i povyprávět o svém dědovi legionáři.
Byla to velmi zajímavá přednáška, která naše klienty velmi zaujala.

Kde nás najdete