Akce "Kreslíme pro rekord"

Akce Kreslíme pro rekord se koná 9. září 2015 v Lysé nad Labem – jde o zápis do Knihy rekordů Agentury Dobrý den.

Přijít může opravdu každý, kdo si chce vyzkoušet kreslení v plenéru, zadarmo a ještě pod dohledem výtvarníků. 

Bude to příjemné zpestření nového školního roku, někteří z žáků třeba najdou směr, kterým se vydají po absolvování své ZŠ. Pozvánka ZDE.

Podrobné informace:

Pokus proběhne na základě součtu registrovaných příchozích. Zapsáni budou ti, kteří budou ve stanovený čas aktivně kreslit budovu zámku v Lysé nad Labem libovolnou technikou na výkres velikosti A3.

Akce se může zúčastnit každý. Není třeba se předem ohlásit – stačí v půl jedné dorazit k budově Domova Na Zámku v Lysé nad Labem.

Vzhledem k náročnosti je potřeba, aby si účastníci donesli vlastní kreslící podložky, kreslící materiál (tužky, uhly, pastelky, křídy…) a případně i podložky na sezení.

Papíry budou k dispozici pro všechny aktivní účastníky rekordu zdarma. K dispozici budou i volné podložky na kreslení pro náhodně příchozí (100 kusů), které jsme získali díky podpoře Města Lysá nad Labem.

Registrace (pro stanovení počtu osob pro rekord) proběhne při vstupu do areálu zámku od 12.30 hod.

Každý registrovaný účastník si vybere místo se svým úhlem pohledu na nádvoří zámku v Lysé nad Labem.

Ve stanovený čas 13.00 začnou kreslit a budou mít prostor pro tvorbu až do 16 hodin.

Mezi kreslícími se budou pohybovat a rukou a tužkou pomocnou budou tzv. lektoři – výtvarníci a umělci, kteří každému, kdo bude potřebovat, pomohou.

Rekord bude stanoven na základě vydaných registrovaných čísel a kontrolním součtem kreslících osob na prostranství před zámkem..

Registrované osoby odevzdají svá nakreslená díla, ta budou uložena, zpracována k předvádění a pak následující týden vystavena na veřejném prostranství v Lysé nad Labem. Součástí této výstavy bude i prodej za symbolickou cenu a vybrané prostředky budou použity k nákupu konkrétní pomůcky ke zlepšení života obyvatel Domova Na Zámku.

Organizátory akce je Střední škola oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem.

Partnery jsou Město Lysá nad Labem, Domov Na Zámku Lysá nad Labem a společnost Antalis s.r.o

Mediálními partnery jsou Nymburský deník a Regionální rozhlas.

Zváni a vítáni jsou všichni, kteří fandí kreslení a nebojí se překonávat limity. Těšíme se a věříme, že počet účastníků bude co největší.

Při nepřízni počasí – tedy dlouhodobý déšť, bude muset být akce zrušena a posléze bude vybrán jiný termín. Při malých přeháňkách rekord zkusíme uskutečnit.

Těšíme se na viděnou.

Kde nás najdete